Årsmøte 2019


Årsmøte 2019
Alle medlemmer inviteres til årsmøte tirsdag 26.11.19 kl 20.00 i Fakkelgården, inngang A på nordsiden.
Saksliste:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett 2020.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:

  a) Leder og nestleder
  b) styremedlem og varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan,
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 11. Saker til årsmøte meldes til styret på lillehammer.brettklubb@gmail.com innen 23.11.19
%d bloggere like this: