Årsmøte 10.12.18


Alle medlemmer inviteres til årsmøte mandag 10.12.18 kl 20.00 på Nikkers sport.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett 2018.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. a) Leder og nestleder
  2. b) styremedlem  og varamedlem
  3. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan,
  4. d) 2 revisorer
  5. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  6. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Saker til årsmøte meldes til styret på lillehammer.brettklubb@gmail.com innen 6.12.18.

%d bloggere like this: